Eagles Praha B 9 - 4 Pikes

14.6.2017 - 19:30 v Praha Krč